Informace

Otisk

Odpovědnost za obsah:

magnet.works magnet- und industrietechnik vertriebs gmbh

Registrační číslo společnosti: 195020w, Landesgericht Linz
Číslo UID: ATU49299209

Odpovědnost za obsah:

Za obsah firemních stránek odpovídají příslušné společnosti. Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Nemůžeme však zaručit správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb jsme za obsah těchto stránek odpovědní sami v souladu s obecnými právními předpisy. Poskytovatelé služeb však nejsou povinni sledovat jimi přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani prošetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými zákony tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se o konkrétním porušení dozvěděli. Pokud se o příslušných porušeních dozvíme, neprodleně tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy:

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme nést žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době odkazování rozpoznán. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních indicií porušení právních předpisů účelná. Pokud zjistíme porušení právních předpisů, takové odkazy neprodleně odstraníme.

Autorská práva:

Provozovatelé těchto stránek se vždy snaží respektovat autorská práva jiných osob nebo používat svá vlastní díla či díla ve veřejném vlastnictví. Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají autorským právům. Příspěvky třetích stran jsou takto označeny. K reprodukci, úpravám, šíření a jakémukoli využití nad rámec autorského zákona je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.